Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

2 Αποτελέσματα

Arisarum vulgare Targ. Tozz., friar’s cowl


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Μάρτιος, Απρίλιος, Οκτώβριος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη
Χρήσεις: ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

s, s


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Ετήσιο
Άνθιση: Ιανουάριος
Εντοποιότητα: Ενδημικό της Κρήτης
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ
Χρήσεις: Τροφή