Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να βγαίνουν για μια όμορφη βόλτα στη φύση με ασφάλεια

Φτιάχνουμε το δικό μας φυτολόγιο

Φροντίζουμε το φυτό μας στο σχολείο ή στο σπίτι