Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

1 Αποτελέσματα

Melia azedarach L. , chinaberry, Persian lilac, Sichuan pagoda-tree, syringa berrytree


Μορφή: Δέντρο
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
Εντοποιότητα: Επιγενές στην Κρήτη, Καλλιεργούμενο στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ, Κίνα, Ανατολική Ασία, ΤΡΟΠΙΚΗ ΑΣΙΑ, Ινδική Χερσόνησος, Μαλαισία, ΑΥΣΤΡΑΛΑΣΙΑ, Αυστραλία,
Χρήσεις: ΥΛΙΚΑ, Υ- Ξύλο, ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, Π- Καλλωπιστικό