Η Χλωρίδα

 

Του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας

Γενικά

Στις περιοχές του Πάρκου που είχαν καλλιεργηθεί στο παρελθόν, έχει ξεκινήσει η δημιουργία οικολογικών ενοτήτων που θα περιλαμβάνουν φυτικά είδη της Κρήτης που δεν αυτοφύονται στο Πάρκο. Ήδη είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ενός Υγρότοπου και ενός Παραλιακού Οικότοπου.

Έχει δημιουργηθεί επίσης ένα Ιστορικό Τμήμα με φυτικά είδη που σχετίζονται με την Αρχαία Ελληνική μυθολογία, και είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ενός τμήματος Αρωματικών Φαρμακευτικών και Δηλητηριωδών φυτών και ενός τμήματος των Συστηματικών παρτεριών.