Στόχος του Πάρκου

Σκοποί δημιουργίας του Πάρκου

Η Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα περιλαμβάνοντας 1873 καταγεγραμμένα είδη φυτών από τα οποία 159 είναι ενδημικά στο νησί. Το 10% των φυτών της Κρήτης θεωρούνται απειλούμενα και χρειάζονται προστασία. Το Πάρκο είναι ένα από τα λιγοστά του είδους του στην Ελλάδα.

Οι σκοποί του είναι:

α. Διατήρηση αυτοφυών φυτών της Κρήτης

Με έμφαση σε είδη προτεραιότητας όπως τα απειλούμενα και τα ενδημικά και σε είδη που έχουν οικονομική και πολιτισμική αξία όπως φαρμακευτικά, αρωματικά, βαφικά, φυτά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές, για περιβαλλοντική προστασία, κ.ά Η διατήρηση πραγματοποιείται με την:

  • Δημιουργία και διατήρηση αντιπροσωπευτικών ζωντανών συλλογών φυτικών ειδών της Κρήτης σε θεματικούς βοτανικούς κήπους ανάλογους με τους φυσικούς οικότοπους των φυτών (ex-situ διατήρηση),
  • Συντήρηση των περιοχών του Πάρκου με φυσική αυτοφυή βλάστηση όπως είναι το φαράγγι, οι περιοχές με σκληρόφυλλους θάμνους και φρύγανα (in-situ διατήρηση),
  • Αναπαραγωγή και συντήρηση των αναπτυσσόμενων φυτών και την δημιουργία βάσης δεδομένων για τον πολλαπλασιασμό τους.

β. Περιβαλλοντική έρευνα και εκπαίδευση

Με τη συμμετοχή ερευνητών και φοιτητών τόσο από το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και από άλλα ερευνητικά Ιδρύματα σε ζητήματα που αφορούν:

  • Την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας και της σημασίας της,
  • Την σχέση των φυτών με το περιβάλλον και τον άνθρωπο,
  • Την οικονομική, πολιτισμική και αισθητική αξία των φυτών της Κρήτης.

Με μια μεγάλη και ποικίλη ζωντανή συλλογή φυτικών και ζωικών ειδών, το Πάρκο λειτουργεί ως χώρος περιβαλλοντικής έρευνας. Προσφέρει μια πολύτιμη εμπειρία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού και της βιοποικιλότητάς του και αποτελεί έναν υπαίθριο εκπαιδευτικό χώρο για τους μαθητές των σχολείων, τους φοιτητές και τους πολίτες γενικότερα, στους οποίους δίνεται η μοναδική ευκαιρία άσκησης σε θέματα οικολογίας σε ένα χώρο που ο ίδιος συνιστά εργαστήριο με την ευρύτερη έννοια.

γ. Ευαισθητοποίηση του κοινού για:

  • Τους κινδύνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα,
  • Τις επιπτώσεις από την μείωση της βιοποικιλότητας,
  • Την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας,
  • Την διατήρηση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από τις χρήσεις των αυτοφυών φυτών και γύρω από την διαχείριση των οικoτόπων.

δ. Αναψυχή

Το Πάρκο είναι πόλος ανάπτυξης ελεγχόμενου ειδικού - περιβαλλοντικού τουρισμού. Η κοντινή απόσταση από την πόλη των Χανίων προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό ντόπιων και ξένων επισκεπτών με ενδιαφέροντα για τα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης.