Τα νέα μας

Ενημερωθείτε για όσα συμβαίνουν στο Πάρκο

Η σελίδα αυτή περιέχει τα σπουδαιότερα νέα μας, σημαντικές ανακοινώσεις, κ.λπ. Παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά.

Δράσεις για τη Συγκρότηση Σχεδίου Βιώσιμης Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης από την σύσταση του πάρκου χλωρίδας και πανίδας, έχει συνεισφέρει σε προσωπικό, λειτουργικά και κτηριακές υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από ιδίους και άλλους πόρους του Ιδρύματος.

Το Πάρκο έχει χρηματοδοτηθεί πολύ περισσότερο από κάθε άλλο εργαστήριο  και ερευνητική δομή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το Πάρκο, αν και στις κτηριακές του υποδομές στεγάζει το εργαστήριο της οικολογίας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για ερευνητικούς σκοπούς από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων καθώς και δεν έχει αναπτύξει την απαραίτητη ερευνητική δραστηριότητα για την οικονομική βιωσιμότητα του.

Η Σύγκλητος αποφάσισε την άμεση αναδιοργάνωση του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας με στόχο:

  • τη βιώσιμη λειτουργία του,
  • την άμεση πρόσβαση στο κοινό,
  • την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία, και
  • την ανάπτυξη και συμβολή στην περιβαλλοντική έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης και άλλων Ιδρυμάτων.

Η Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα συνεχίζουν να στηρίζουν τις δραστηριότητες του Πάρκου ενώ παράλληλα θα καταρτιστεί το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Πάρκου.

Για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Λειτουργίας και Ανάπτυξης του Πάρκου και για την ομαλή λειτουργία του Πάρκου αποφασίστηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Η επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Δανάη Βενιέρη να αναλάβει την διεύθυνση του Πάρκου. Η κα. Βενιέρη είναι Οικολόγος-Βιολόγος, είναι υπεύθυνη στο εργαστήριο Οικολογίας το οποίο έχει και παράρτημα στο Πάρκο και θα μπορεί να συντονίσει την λειτουργία και σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  2. Η Σύγκλητος να εγκρίνει υποτροφία μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας με περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση που θα εκπαιδευτεί στις δράσεις του πάρκου και θα καλύπτει τις δράσεις ξενάγησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία.
  3. Η σύναψη ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο έχει στόχο την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας Πολυτεχνείου Κρήτης και Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων – CIHEAM-MAICH στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας με στόχο την αξιολόγηση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα από την τεχνογνωσία και την Διεθνή Εμπειρία που διαθέτει το CIHEAM-MAICH. Ο απώτερος σκοπός είναι να εμπλουτιστούν οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες του Πάρκου, να καταστεί οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμο και να προσελκύσει ερευνητική δραστηριότητα και πόρους.

 

-------------

Eικόνες από την συλλογή μας: