Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

1 Αποτελέσματα

Arundo donax L., giant reed


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος
Εντοποιότητα: Επιγενές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Ανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΙΚΗ ΑΣΙΑ
Χρήσεις: ΥΛΙΚΑ, Υ- Ίνες, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ