Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

1 Αποτελέσματα

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf., common thatching grass, Coolatai grass, thatching grass


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, Μακαρονησία, Δυτική Τροπική Αφρική, Δυτική-Κεντρική Τροπική Αφρική,
Χρήσεις: Τροφή, Τ- Κτηνοτροφικό, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, Π-Έλεγχος διάβρωσης