Πανίδα

Στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας

Από άποψη πανίδας, η ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου θεωρείται ένας από τους σημαντικούς βιότοπους της Κρήτης.

Μεγάλος αριθμός αποδημητικών πουλιών, βρίσκει στο Πάρκο καταφύγιο από τους κυνηγούς. Άλλα επιδημητικά είδη φωλιάζουν στους θαμνώνες του Πάρκου.

Ανάμεσα στα πουλιά που έχουν παρατηρηθεί στο Πάρκο είναι το διπλοσάινο (Accipiter gentilis), το τσιχλογέρακο (Accipiter nisus), η γερακίνα (Buteo buteo), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), η νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar), το τριγόνι (Streptopelia turtur), ο κούκος (Cuculus canorus), ο γκιώνης (Otus scops), ο τσαλαπετεινός (Upupa epops), ο κότσυφας (Turdus merula), η τσίχλα (Turdus philomelos), ο κόρακας (Corvus corax), ο σπίνος (Fringilla coelebs) και η καρδερίνα (Carduelis carduelis).

Υπάρχουν μικρά θηλαστικά όπως ο λαγός (Lepus europaeus), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), το κουνάβι (Martes foina), ο ασβός (Meles meles), η νυφίτσα (Mustela nivalis), αρουραίοι και ποντίκια ( Rattus sp. και Mus sp.) και νυχτερίδες (Tadarida sp., Rhinolophussp. Pipistrell us sp., Plecotus sp.).

Επίσης υπάρχουν ερπετά όπως το αγιόφιδο ή όφις (Telescopus fallax), το σπιτόφιδο (Ζamenis situla), η τρανόσαυρα (Lacerta trilineata) και η κολισαύρα (Podarcis erhardii).

Πολλές πεταλούδες και άλλα έντομα επισκέπτονται τα ποικίλα άνθη των φυτών του Πάρκου όλο το χρόνο.

Σπονδυλόζωα του Ακρωτηρίου (στο κοινό όνομα, ο σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες ανοίγει σε νέο παράθυρο):

Tάξη ΟικογένειαΕίδοςΚοινό όνομα
PodicipediformesPodicipedidaeTachybaptus ruficollisΝανοβουτηχτάρι
PodicipediformesPodicipedidaePodiceps cristatusΣκουφοβουτηχτάρι
ProcellariiformesProcellariidaeCalonectris diomedea Αρτέμης
ProcellariiformesProcellariidaePuffinus puffinusΜύχος
ProcellariiformesHydrobatidaeHydrobates pelagicusΠετρίλος
PelecaniformesPhalacrocoracidaePhalacrocorax carboΚορμοράνος
PelecaniformesPhalacrocoracidaePhalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
PelecaniformesPelecanidaePelecanus onocrotalusΡοδοπελεκάνος
PelecaniformesPelecanidaePelecanus crispusΑργυροπλεκάνος
CiconiiformesArdeidaeBotaurus stellarisΗταυρος
CiconiiformesArdeidaeIxobrychus minutusΜικροτσικνιάς
CiconiiformesArdeidaeNycticorax nycticoraxΝυχτοκόρακας
CiconiiformesArdeidaeArdeola ralloidesΚρυπτοτσικνιάς
CiconiiformesArdeidaeEgretta garzettaΛευκοτσικνιάς
CiconiiformesArdeidaeEgretta albaΑργυροτσικνιάς
CiconiiformesArdeidaeArdea cinereaΣταχτοτσικνιάς
CiconiiformesArdeidaeArdea purpureaΠορφυροτσικνιάς
CiconiiformesCiconiidaeCiconia nigraΜαυροπελαργός
CiconiiformesCiconiidaeCiconia ciconiaΠελαργός
CiconiiformesThreskiornithidaePlegadis falcinellusΧαλκόκοτα
CiconiiformesThreskiornithidaePlatalea leucorodiaΧουλιαρομύτα
PhoenicopteriformesPhoenicopteridae Phoenicopterus ruberΦοινικόπτερο
AnseriformesAnatidaeCygnus olorΚύκνος
AnseriformesAnatidaeCygnus cygnusΑγριόκυκνος
AnseriformesAnatidaeAnas penelopeΣφυριχτάρι
AnseriformesAnatidaeAnas creccaΚιρκίρι
AnseriformesAnatidaeAnas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
AnseriformesAnatidaeAnas acutaΨαλίδα
AnseriformesAnatidaeAythya ferinaΓκισάρι
AnseriformesAnatidaeAythya nyrocaΒαλτόπαπια
AccipitriformesAccipitridaePernis apivorusΣφηκιάρης
AccipitriformesAccipitridaeMilvus migransΤσίφτης
AccipitriformesAccipitridaeMilvus milvusΨαλιδιάρης
AccipitriformesAccipitridaeHaliaaetus albicillaΘαλασσαετός
AccipitriformesAccipitridaeGyps fulvusΟρνιο
AccipitriformesAccipitridaeCircaetus gallicusΦιδαετός
AccipitriformesAccipitridaeCircus aeruginosusΚαλαμόκιρκος
AccipitriformesAccipitridaeCircus cyaneusΒαλτόκιρκος
AccipitriformesAccipitridaeAccipiter gentilisΔιπλοσάϊνο
AccipitriformesAccipitridaeAccipiter nisusΤσιχλογέρακο
AccipitriformesAccipitridaeAccipiter brevipes Σαϊνι
AccipitriformesAccipitridaeButeo buteoΓερακίνα
AccipitriformesAccipitridaeButeo rufinusΑετογερακίνα
AccipitriformesAccipitridaeAquila rapaxΣτεπαετός
AccipitriformesAccipitridaeAquila pomarinaΚραυγαετός
AccipitriformesAccipitridaeAquila clangaΣτικταετός
AccipitriformesAccipitridaeAquila heliacaΒασιλαετός
AccipitriformesAccipitridaeHieraaetus pennatusΣταυραετός
AccipitriformesAccipitridaeHieraaetus fasciatusΣπιζαετός
AccipitriformesPandionidaePandion haliaetusΨαραετός
AccipitriformesFalconidaeFalco naumanni Κιρκινέζι
FalconiformesFalconidaeFalco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
FalconiformesFalconidaeFalco vespertinusΜαυροκιρκίνεζο
FalconiformesFalconidaeFalco eleonoraeΜαυροπετρίτης
FalconiformesFalconidaeFalco peregrinusΠετρίτης
GalliformesPhasianidaeAlectoris chukarΝησιώτικη πέρδικα
GalliformesPhasianidaeCoturnix coturnixΟρτύκι
Gruiformes Rallidae Porzana porzanaΣτικτοπουλάδα
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropusΝερόκοτα
Gruiformes Rallidae Fulica atraΦαλαρίδα
Gruiformes Gruidae Grus grus Γερανός
Gruiformes OtitidaeOtis tardaΑγριόγαλος
CharadriiformesHaematopodidaeHaematopus ostralegusΣτρειδοφάγος
CharadriiformesRecurvirostridaeHimantopus himantopusΚαλαμοκανάς
CharadriiformesRecurvirostridaeRecurvirostra avosettaΑβοκέτα
CharadriiformesBurhinidaeBurhinus oedicnemusΠετροτριλίδα
CharadriiformesGlareolidaeGlareola pratincolaΝεροχελίδονο
CharadriiformesCharadriidaeCharadrius hiaticulaΑμμοσφυριχτή
CharadriiformesScolopacidaeCalidris minutusΝανοσκαλίδρα
CharadriiformesScolopacidaeCalidris temminckiiΣταχτοσκαλίδρα
CharadriiformesScolopacidaePhilomachus pugnaxΜαχητής
CharadriiformesScolopacidaeGallinago gallinago Μπεκατσίνι
CharadriiformesScolopacidaeGallinago mediaΔιπλομπεκάτσινο
CharadriiformesScolopacidaeScolopax rusticolaΜπεκάτσα
CharadriiformesScolopacidaeLimosa limosaΛιμόζα
CharadriiformesScolopacidaeTringa erythropusΜαυρότρυγγας
CharadriiformesScolopacidaeTringa totanusΚοκκινοσκέλης
CharadriiformesScolopacidaeTringa stagnatilisΒαλτότρυγγας
CharadriiformesScolopacidaeTringa ochroposΔασότρυγγας
CharadriiformesScolopacidaeTringa glareolaΛασπότρυγγας
CharadriiformesLaridaeLarus ridibundusΚαστανοκέφαλος
CharadriiformesLaridaeLarus fuscusΜελανόγλαρο
CharadriiformesLaridaeLarus cacchinansΑσημόγλαρος
CharadriiformesSternidae Sterna sandvicensisΧειμωνογλάρονο
CharadriiformesSternidae Sterna hirundoΠοταμόγλαρονο
CharadriiformesSternidae Sterna albifrons Νανογλάρονο
CharadriiformesSternidae Chlidonias leucopterusΑργυρογλάρονο
ColumbiformesColumbidaeColumba liviaΑγριοπερίστερο
ColumbiformesColumbidaeColumba oenasΦασσοπίστερο
ColumbiformesColumbidaeColumba palumbusΦάσσα
ColumbiformesColumbidaeStreptopelia decaoctoΔεκοχτούρα
ColumbiformesColumbidaeStreptopelia turturΤρυγόνι
CuculiformesCuculidae Cuculus canorusΚούκος
StrigiformesTytonidaeTyto albaΤυτώ
StrigiformesStrigidaeOtus scopsΓκιώνης
StrigiformesStrigidaeBubo buboΜπούφος
StrigiformesStrigidaeStrix alucoΧουχουριστής
StrigiformesStrigidaeAsio otusΝανόμπουφος
StrigiformesStrigidaeAegolius funereusΕλατόμπουφος (Χαροπούλι)
Caprimulgiformes CaprimulgidaeCaprimulgus europaeusΓιδοβύζι
ApodiformesApodidaeApus apusΣταχτάρα
CoraciiformesAlcedinidae Alcedo atthisΑλκυόνα
CoraciiformesMeropidaeMerops apiasterΜελισσοφάγος
CoraciiformesCoraciidaeCoracias garrulusΧαλκοκουρούνα
CoraciiformesUpupidae Upupa epopsΤσαλαπετεινός
PasseriformesAlaudidaeMelanocorypha calandraΓαλιάντρα
PasseriformesAlaudidaeCalandrella brachydactylaΜικρογαλιάντρα
PasseriformesAlaudidaeGalerida cristataΚατσουλιέρης
PasseriformesAlaudidaeLullula arboreaΔενδροσταρήθρα
PasseriformesAlaudidaeAlauda arvensisΣταρήθρα
PasseriformesHirundinidae Hirundo rusticaΧελιδόνι
PasseriformesHirundinidae Delichon urbicaΣπιτοχελίδονο
PasseriformesMotacillidaeAnthus campestrisΧαμοκελάδα
PasseriformesMotacillidaeAnthus trivialisΔενδροκελάδα
PasseriformesMotacillidaeAnthus cervinus Κοκκινοκελάδα
PasseriformesMotacillidaeAnthus spinolettaΝεροκελάδα
PasseriformesMotacillidaeMotacilla flavaΚιτρινοσουσουράδα
PasseriformesMotacillidaeMotacilla cinereaΣταχτοσουσουράδα
PasseriformesMotacillidaeMotacilla albaΛευκοσουσουράδα
PasseriformesTroglodytidae Troglodytes troglodytesΤρυποφράχτης
PasseriformesPrunelidae Prunella modularisΘαμνοψάλτης
PasseriformesTurdidae Erithacus rubeculaΚοκκινολαίμης
PasseriformesTurdidae Luscinia megarhynchosΑηδόνι
PasseriformesTurdidae Phoenicurus ochrurosΚαρβουνιάρης
PasseriformesTurdidae Phoenicurus phoenicurusΚοκκινούρης
PasseriformesTurdidae Saxicola rubetraΚαστανολαίμης
PasseriformesTurdidae Saxicola torquataΜαυρολαίμης
PasseriformesTurdidae Oenanthe oenantheΣταχτοπετρόκλης
PasseriformesTurdidae Oenanthe hispanicaΑσπροκώλα
PasseriformesTurdidae Monticola saxatilisΠετροκότσυφας
PasseriformesTurdidae Monticola solitariusΓαλαζοκότσυφας
PasseriformesTurdidae Turdus merulaΚότσυφας
PasseriformesTurdidae Turdus philomelosΤσίχλα
PasseriformesTurdidae Turdus iliacusΚοκκινότσιχλα
PasseriformesTurdidae Turdus viscivorusΤσαρτσάρα
PasseriformesSylviidaeAcrocephalus schoenobaenusΒουρλοποταμίδα
PasseriformesSylviidaeHippolais pallidaΩχροστριτσίδα
PasseriformesSylviidaeHippolais icterinaΚιτρινοστριτσίδα
PasseriformesSylviidaeSylvia cantillansΚοκκινοτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia melanocephalaΜαυροτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia rueppelliΜουστακοτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia hortensisΔενδροτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia currucaΛαλοτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia communisΘαμνοτσιροβάκος
PasseriformesSylviidaeSylvia atricapillaΜαυροσκούφης
PasseriformesSylviidaePhylloscopus sibilatrixΔασοφυλλοσκόπος
PasseriformesSylviidaePhylloscopus collybitaΔενδροφυλλοσκόπος
PasseriformesSylviidaeRegulus regulusΧρυσοβασιλίσκος
PasseriformesMuscicapidaeMuscicapa striataΜυγοχάφτης
PasseriformesMuscicapidaeFicedula semitorquataΔρυομυγοχάφτης
PasseriformesMuscicapidaeFicedula albicollisΚρικομυγοχάφτης
PasseriformesMuscicapidaeFicedula hypoleucaΜαυρομυγοχάφτης
PasseriformesParidaeParus majorΚαλόγερος
PasseriformesOriolidaeOriolus oriolusΣυκοφάγος
PasseriformesLaniidaeLanius collurioΑετομάχος
PasseriformesLaniidaeLanius minorΓαϊδουροκεφαλάς
PasseriformesLaniidaeLanius senatorΚοκκινοκεφαλάς
PasseriformesCorvidaeCorvus coroneΚουρούνα
PasseriformesCorvidaeCorvus coraxΚόρακας
PasseriformesSturnidaeSturnus vulgarisΨαρόνι
PasseriformesPasseridaePasser domesticusΣπουργίτης
PasseriformesFringillidaeFringilla coelebsΣπίνος
PasseriformesFringillidaeSerinus serinusΣκαρθάκι
PasseriformesFringillidaeCarduelis chlorisΦλώρος
PasseriformesFringillidaeCarduelis carduelisΚαρδερίνα
PasseriformesFringillidaeCarduelis cannabinaΦανέτο
PasseriformesEmberizidaeEmberiza cirlusΣιρλοτσίχλονο
PasseriformesEmberizidaeEmberiza hortulanaΒλάχος
PasseriformesEmberizidaeEmberiza caesiaΣκουρόβλαχος
PasseriformesEmberizidaeMiliaria calandraΤσιφτάς
AnuraBufonidaeBufo viridisΠράσινος Φρύνος
AnuraHylidaeHyla arboreaΔεντροβάτραχος
AnuraRanidaeRana cretensisΚρητικός Βάτραχος
TestudinesGeoemydidaeMauremys rivulataΧελώνα
SquamataGekkonidaeCyrtopodion kotschyi (Mediodactylus kotschyi)Σαμιαμίθι
SquamataGekkonidaeHemidactylus turcicusΣαμιαμίθι των σπιτιών
SquamataGekkonidaeTarentola mauritanicaΜαυριτάνικο σαμιαμίθι
SquamataLacertidaeLacerta trilineataΤρανόσαυρα
SquamataLacertidaePodarcis muralisΤοιχογουστέρα
SquamataLacertidaePodarcis erhardiiΚολισαύρα
SquamataScincidaeChalcides occelatusΛιακόνι
SquamataColubridaeHierophis gemonensisΔεντρογαλιά
SquamataColubridaeZamenis situlaΣπιτόφιδο
SquamataColubridaeNatrix natrixΝερόφιδο
SquamataColubridaeTelescopus fallaxΑγιόφιδο, όφις
InsectivoraErinaceidaeErinaceus concolorΣκαντzόχοιρος
InsectivoraSoricidaeCrocidura suaveolens Μυγαλή
InsectivoraSoricidaeSuncus etruscusΝανομυγαλή
ChiropteraRhinolophidaeRhinolophus ferrum-equinumΝυχτερίδα
ChiropteraRhinolophidaeRhinolophus hipposiderosΝυχτερίδα
ChiropteraVespertilionidaePipistrellus kuhliiΝυχτερίδα
ChiropteraVespertilionidaePlecotus austriacusΝυχτερίδα
ChiropteraMolossidaeTadarida teniotisΝυχτερίδα
RodentiaMuridaeApodemus mystacinus epimelasΒραχοποντικός
RodentiaMuridaeApodemus sylvaticusΠοντικός των αγρών
RodentiaMuridaeMus musculus Ποντικός των σπιτιών
RodentiaMuridaeRattus rattus Αρουραίος
RodentiaGliridaeMyoxus glis?Μυωξός
Lagomorpha Leporidae Lepus europaeusΛαγός
CarnivoraMustelidae Martes foinaΚουνάβι
CarnivoraMustelidae Meles meles arcalusΑσβός
CarnivoraMustelidae Mustela nivalisΝυφίτσα
CarnivoraFelidae Felis silvestris cretensis ?Αγριόγατος