Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

6 Αποτελέσματα

Aegilops geniculata Roth, ovate goat grass


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Ετήσιο
Άνθιση: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Μέση Ευρώπη, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, Μακαρονησία
Χρήσεις: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡ. ΦΥΤΟΥ

Arundo donax L., giant reed


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος
Εντοποιότητα: Επιγενές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Ανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΙΚΗ ΑΣΙΑ
Χρήσεις: ΥΛΙΚΑ, Υ- Ίνες, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Briza maxima L., big quaking grass, large quaking grass


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Ετήσιο
Άνθιση: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, Μακαρονησία, ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ, Δυτική Ασία
Χρήσεις: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, Π- Καλλωπιστικό

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf., common thatching grass, Coolatai grass, thatching grass


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, Μακαρονησία, Δυτική Τροπική Αφρική, Δυτική-Κεντρική Τροπική Αφρική,
Χρήσεις: Τροφή, Τ- Κτηνοτροφικό, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, Π-Έλεγχος διάβρωσης

Lagurus ovatus L., hare's-tail, hare's-tail grass


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Ετήσιο
Άνθιση: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, Νοτιοδυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, ΑΦΡΙΚΗ, Βόρεια Αφρική, Μακαρονησία, ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ,
Χρήσεις: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, Π- Καλλωπιστικό

Phragmites australis (Cav.) Tin, common reed


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος
Εντοποιότητα: Αυτοφυές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΕΥΡΩΠΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΕΥΚΡΑΤΗ ΑΣΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΑΣΙΑ, Αυστραλία, ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Χρήσεις: ΥΛΙΚΑ, Υ- Ίνες, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙKEΣ ΧΡΗΣΕΙΣ