Ιούνιος: Capparis spinosa L., η κάππαρη ανθισμένη

Anacamptis Pyramidalis

gladiolus italicus, οι γνωστές μαχαιρίδες

gladiolus italicus, οι γνωστές μαχαιρίδες