Στη βάση δεδομένων του Πάρκου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων του Πάρκου μας.

1 Αποτελέσματα

Oxalis pes-caprae L., Bermuda-buttercup


Μορφή: Πόα
Διάρκεια: Πολυετές
Άνθιση: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος
Εντοποιότητα: Επιγενές στην Κρήτη
Εξάπλωση: ΑΦΡΙΚΗ, Νότια Αφρική
Χρήσεις: Τροφή, ΥΛΙΚΑ, Υ- Στύψη/Βαφή