Υγρότοπος

Σε αυτό το τμήμα στο οποίο είναι κατασκευασμένες δύο τεχνητές λίμνες, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν πολλά υδρόβια και ημι-υδρόβια φυτά, αλλά ακόμη και δέντρα και θάμνους που είναι χαρακτηριστικά της παρόχθιας βλάστησης. Τα υδρόβια φυτά (επίσης λέγονται υδρόφυτα) διαθέτουν  ειδικές κατασκευές προσαρμογής, έτσι ώστε να ζουν βυθισμένα μέσα στο νερό ή στην επιφάνεια του, όπως: επίπεδα φύλλα και θύλακες αέρος για επίπλευση, μικρότερες ρίζες, λεπτή επιδερμίδα και στόματα ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούν να χωριστούν σε επιπλέοντα υδρόφυτα και στα ριζόφυτα όπως το Alisma plantago-aquatica, το Sparganium erectum (σπαργάνιο), και Nymphaea alba (νυμφαία η λευκή, νούφαρο). Οι επισκέπτες επίσης μπορούν να δουν ημι-υδρόβια φυτά (ελόφυτα) όπως το Cyperus longus και Schoenoplectus lacustris και γαιόφυτα όπως το Typha domingensis (αφράτο, ψάθα), το Iris pseudacorus (νερόκρινος) και βούρλα (Juncus spp.).  Στη γύρω περιοχή, οι επισκέπτες μπορούν να δουν επίσης αναρριχώμενα φυτά και δέντρα όπως  Hedera helix (κισσός), Nerium oleander (πικροδάφνη), Arbutus unedo (κουμαριά) και Vitex agnus-castus (λυγαριά). Οι υγροβιότοποι είναι σημαντικά μέρη βιοποικιλότητας, απειλούμενα από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, γι αυτό το λόγο ένας μεγάλος αριθμός των ειδών της βλάστησης και των ζώων, που φιλοξενούνται σε αυτούς, χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα ή κρίσιμα απειλούμενα.