Παραλιακά φυτά

Σε αυτό το τμήμα φιλοξενούνται φυτικά είδη που ζουν σε αμμώδεις και βραχώδεις παράκτιους οικοτόπους. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν αμμόφιλα φυτά όπως τα Ammophila arenaria, Achillea maritima, Eryngium maritimum και Medicago marina που έχουν προσαρμοστεί για να ζουν στις πρώτες γραμμές των παράκτιων αμμοθινών (πρωτογενείς και κίτρινες κινούμενες αμμοθίνες). Τα φυτά αυτά έχουν έναν ισχυρό ριζικό σύστημα που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται υπό συνθήκες κινούμενης άμμου και ισχυρών ανέμων. Επίσης, αλόφιλα φυτά όπως για παράδειγμα Tamarix parviflora, έχουν προσαρμοστεί ώστε να ζουν σε συνθήκες υψηλής αλατότητας που χαρακτηρίζουν τους  παράκτιους οικοτόπους. Τα φυτά αυτά έχουν την ικανότητα να διατηρούν μια «φυσιολογική» εσωτερική συγκέντρωση άλατος, είτε αποβάλλοντας τα άλατα μέσω των φύλλών τους και των βλαστών τους είτε συγκεντρώνοντας τα άλατα στα φύλλά τους, που στη συνέχεια ξεραίνονται και πέφτουν. Ακόμη, ξηρόφιλα φυτά, όπως τα Centaurea spinosa και Pancratium maritimum έχουν επίσης προσαρμοστεί ώστε να επιβιώνουν σε ένα ξηρό περιβάλλον μειώνοντας την απώλεια υγρασίας τους ή αποθηκεύοντας την σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας. Κατά την διάρκεια των διαφορετικών εποχών οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν πολλά ετήσια φυτά όπως τα Cakile maritima, Salsola kali, Matthiola tricuspidata και Silene colorata. Συναντώνται επίσης είδη όπως το Crythmum maritimum, που αναπτύσσονται κυρίως στις σχισμές των βράχων και είδη όπως τα Juncus spp. και Limbarda crithmoides που αναπτύσσονται κυρίως σε αλμυρά έλη. Χαμηλά δένδρα και θάμνοι όπως τα Juniperus oxycedrus var. macrocarpa και Limoniastrum monopetalum αποτελούν επίσης μέρος του παρόντος τμήματος. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ενδημικά και σπάνια φυτά όπως το Androcymbium rechingeri, ενδημικό της Κρήτης, και Phoenix theophrastii, ενδημικό της Κρήτης και νοτιοδυτικής Τουρκιάς. Τα παράκτια οικοσυστήματα έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, άλλα είναι επίσης εξαιρετικά ευάλωτα και σοβαρά απειλούμενα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.